Η θέση της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας στη νεοελληνική Εκπαίδευση είναι αναμφισβήτητα ξεχωριστή, εφ' όσον από το 1836, έτος ίδρυσής της, παραμένει διαρκώς στην πρώτη γραμμή των εκπαιδευτικών εξελίξεων. Το παιδευτικό αλλά και το ευρύτερα κοινωνικό και, βεβαίως, το σημαντικότατο εθνικό έργο εκατόν εβδομήντα ετών ζωντανής δημιουργικής παρουσίας στον εκπαιδευτικό χώρο βρίσκονται στο αρχειακό υλικό της, το οποίο είναι όχι μόνο ανεκτίμητο σε ιστορική αξία αλλά και τεράστιο σε όγκο. »

 

 

Από την Πινακοθήκη της Φ.Ε.: Προσωπογραφίες Προέδρων της Εταιρείας

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης